Nye vinskapsmodeller

Vi har byttet varenummer på alle våre vinskap.
Her finner du en oversikt over nye varenumre og hvilke produkter de erstatter.

Serie Utgått modell (varenummer)
Ny modell (varenummer)
Performance MW95SBS PWF9500SBS
Premium VWC7SS WPQ15SCS
Premium VWC7SB WPQ15SCB
Premium VWC300SS WPQ30SCS
Premium VWC300SB WPQ30SCB
Premium VWCR30SS WPQ38SCS
Premium VWCR30SB WPQ38SCB
Premium VWCR30DS WPQ38DCS
Premium VWCR30DB WPQ38DCB
Premium VWCR36DS WP2DQ60DCS
Premium VWCR36DB WP2DQ60DCB
Premium VBC46SS WFQ60SCS
Premium VBC46SB WFQ60SCB
Premium VWCR46SS WPQ60SCS
Premium VWCR46SB WPQ60SCB
Premium VWCR46DS WPQ60DCS
Premium VWCR46DB WPQ60DCB
Premium VWCR46DS82 WPX60DCS
Premium VWCR46DB82 WPX60DCB
Premium VWCR100DS WP120DCS
Premium VWCR100DB WP120DCB
Premium VWCR166SS WP180SCS
Premium VWCR166SB WP180SCB
Premium VWCR155DS WP180DCS
Premium VWCR155DB WP180DCB
Oslo OBI45SS OZ45SX
Oslo OBI45SB OZ45SB
Oslo OBI45SW OZ45SW
Oslo OBI45SB-T OZ45SBTOP
Oslo OBI60SS OZ60SB
Oslo OBI60DB OZ60DB
Oslo Ny modell OZ60DX
Oslo Ny modell OZ60DW
Oslo Ny modell OZ90DB
Oslo Ny modell OZ90DX
Oslo Ny modell OZ90DW
Oslo OBI124SB OZ124SB
Oslo OBI124SB OZ124DB
Oslo OBIU15SBB OX15SRB
Oslo OBIU30DSS OX30DX
Oslo OBIU30DBB OX30DRB
Oslo OBIU30DW OX30DRW
Oslo OBIU60DBB OX60DRB
Oslo OBIU60DW OX60DRW
Oslo OBIU60DSS OX60DX
Elegance GRN46DB EX60DRB
Elegance GRN46DW EX60DRW
Elegance GRNBU60DS EX60DX
Elegance GRN280DB E1000DRB
Elegance GRN280DW E1000DRW
Elegance GRN280DS E1000DX
Copenhagen CDBU60DBB CPROX60SRB
Copenhagen CDBU60SXL CPROX60SX
Copenhagen CD180SBB CPRO1800SRB
Copenhagen CD180SXL CPRO1800SX
Sommelier SOM15SES SOMX15SRB
Sommelier SOM30DES SOMX30DRB
Sommelier SOM38DES SOMQ38DRB
Sommelier SOM60DES SOMX60DRB
Sommelier SOM180DES SOM180DRB
Sommelier SOM45SES SOMZ45SB
Prestige PRES30SBBH PRESX30SB
Prestige PRES38DBBH PRESQ38DB
Prestige PRES60DBBH PRESX60DB
Prestige PRESPRO60SB PRESPROX60SRB
Prestige PRES180DBBH PRES180DB