Åpenhetsloven

Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, er at norske selskaper skal jobbe for sunne og gode arbeidsforhold, samt fremme respekt for og etterlevelse av menneskerettigheter i sine egne leverandørkjeder.

Temptechs redegjørelse for vårt arbeid med åpenhetsloven finner dere her!

Har du noen spørsmål kan du kontakte oss på:

Temptech AS
Borgeskogen 26, 3160 Stokke, Norge
Telefon: +47 333 67 000
E-post: post@temptech.no