Temptech er fra 2021 «Premier Cru» sponsor og partner med Norsk Vinkelnerforening

Vinkelnerforeningen har over 300 medlemmer og er en interesseorganisasjon for vinkelnere i Norge og arrangerer ulike kurs, messer og konkurranser for vinkelnere.

Norsk Vinkelnerforening er Norges eneste interesseorganisasjon for vinkelnere og jobber gjennom hele året med å øke kunnskap rundt yrket, bistå med aktiviteter og yrkesfaglig utvikling for vinkelnerne. I tillegg arrangerer foreningen Norgesmesterskap for vinkelnere og konkurransen Junior Wine Award og drifter Norsk Vinkelnerlandslag.

Les mer om Norsk Vinkelnerforening her